25 marzo 2010

Urteko asanblada - Asamblea Anual 2010

2010ko martxoak 27an EGEDDE-ko Urteko Biltzar Nagusia izango da. Oraingo
honetan Bilbon izango da Yohn Jauregian: Pelota kalean, 10 zenbakian, 10:00tan.

Eguneko aztergaiak hauek izango dira:
• Lehendakaritzako txostena.
• Idazkaritzako txostena.
• Diruzaintzako txostena.
• Batzordeko karguen berritzea.


El próximo 27 de marzo se celebrará la Asamblea Anual Ordinaria de ADDENE.
En esta ocasión la Asamblea se celebrará en Bilbao, en el Palacio Yohn, sito en la
calle Pelota nº 10, a las 10:00 horas.

El orden del día será el siguiente:
- Informe de la presidencia.
- Informe de la secretaría.
- Informe de tesorería.
- Renovación de cargos de la Junta.

No hay comentarios: